התמחויות שלנו

לצד הביטוחים הכללים והנפוצים, מומנטום סוכנות לביטוח מתמחה בביטוחים מורכבים לעסקים ופרוייקטים שונים. 

ביטוח עסק

פוליסת ביטוח עסק אינה אחידה ויש להתאים לכל עסק את הכיסויים וההרחבות הדרושים והמתאימים לו. בין הכיסויים ניתן למנות כיסוי ביטוח תכולה ומבנה, נזקי אש ומים, פריסה ושוד, נזק לסחורה בעסק או בהעברה, פציעת לקוח בעסק ועוד..

חבות מוצר

אם אנחנו עסק שלקוחותיו מגיעים אליו, עלינו לדאוג ולוודא שסביבת העסק בטוחה עבור לקוחותינו. ואף על פי שאנחנו מודעים ודואגים לכל אלו, עצם העובדה שאנחנו באים במגע עם צד נוסף (פרט לנו ולעובדים שלנו) חושפת אותנו לנזקי גוף ונפש העלולים להיגרם לצד שלישי. ביטוח חבות כלפי צד ג' נועד לכסות אותנו במקרה של פגיעה או נזק בלתי צפוי לגופו או לרכושו של צד שלישי.

אחראיות מקצועית

ביטוח האחריות המקצועית מעניק כיסוי בגין תביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה של בעל המקצוע, או מי מטעמו, אשר גרמו לצד שלישי נזק גופני, נזק רכוש או נזק כספי. כמו כן הביטוח מכסה הוצאות משפטיות במקרה של תביעה.

ביטוח דירקטורים

להיות מנהל בכיר וחבר דריקטוריון בחברת ציבורית זאת אחראיות גדולה, משקיעים רבים תלוים בהחלטות היומיומיות של נושאי המשרה השונים. ביטוח דירקטורים מכסה את המבוטחים במקרים בהם נגרם נזק כתוצאה מחריגה מסמכות, הטעייה ועוד.

ביטוח עבודות קבלניות

יזמים, קבלנים וקבלני משנה העוסקים בבנייה ושיפוצים חשופים לסיכונים בשלבי עבודת הבנייה וההקמה של פרויקטים כגון בתים פרטיים, מבני מגורים, מבני תעשייה, שיפוץ דירות ומבנים, עבודות הנדסה אזרחיות וזקוקים לביטוח עבודות קבלניות. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מספקת מענה לסיכונים אלו, לכל תקופת הבנייה, ואף מכסה את אחריותו של המבוטח במידה ונגרם נזק לרכוש, לצד שלישי או לאחד העובדים תחתיו באתר העבודות.

ביטוח הפקות

מפיקים אירוע? לא משנה אם הוא בקיסריה או אצלכם בבית, אנו צריכים לוודא שהאורחים שלנו מבוטחים ומכוסים. ביטוח הפקות מתייחס לכל האמנים (ואנשי הצוות) כאל צד ג' ובכך מכסה כל נזק שעשוי להיגרם לאחד האורחים במהלך האירוע שלכם.

בדיקת הוזלה בביטוח

אנחנו נבצע עבורכם בדיקה מקיפה של תיק הביטוח שלכם ללא עלות וללא התחייבות

סגירת תפריט
נגישות

הצעת ביטוח המשתלמת ביותר

בחרו את סוג הביטוח מתוך הרשימה